A.S.I.S

Alternate Service Informational Structure

Varför?

Uppdragsbeskrivning

 • Ansvarsskyldighet
 • Gruppsamvete
 • Litteratur skriven av beroende för beroende
 • Servicestruktur med öppet deltagande
 • Fullständigt efterlevande av de Tolv Traditionerna i Anonyma Narkomaner
 • Bara Grupperna har rösträtt
 • NA Grupperna bestämmer riktningen och ansvaret för den service som ASIS for NA utför.

Alternate Service Informational Structure for Narcotics Anonymous är en samlingspunkt för det informerade gruppsamvetet i N.A.

Samtidigt som vi tror på att ett försök att reformera N.A. service inifrån den nuvarande servicestrukturen kan vara fördelaktigt. Tror vi att en mer effektiv strategi skulle vara att tillhandahålla ett stadigt, pålitligt, icke-politisk och icke-konfrontativt alternativ för en direkt ansvarig service.

Vad vi tror och hur vi fungerar.

Vi delar tillfriskande från beroendet som vårt huvudsyfte genom Anonyma Narkomaners filosofi som finns definierade i Approval form of Basic Text och vår erfarenhet av NAs Tolv steg.

Vi förutsätter att alla betrodda tjänare i Anonyma Narkomaner ska vara direkt ansvariga inför det informerade Gruppsamvetet i Anonyma Narkomaner, att bete sig som betrodda tjänare och att aldrig styra.

Vi definierar policyn för vår service och ger direktiv till den servicen, vi tar aldrig ledning från några styrelser eller kommittéer för serviceverksamhet.

Vi uttrycker vår grupps självstyre på följande sätt:

Genom att hålla vår atmosfär av tillfrisknande stabil och ren och innan vi ber om hjälp från någon strukturell enhet, utför vi själva den service vi behöver, som att skriva litteratur, hålla P&I dagar, H&I, kommentarer, etc.     

ASIS for NA’s syften

 • Att tjäna så som det efterfrågas av Grupperna i NA. Att tillhanda hålla den servicen som Grupperna i NA vill ha och inget annat.
 • Att agera som en central kommunikationskälla för NA Grupperna, medlemmar och andra direkt ansvariga styrelser och kommittéer för serviceverksamhet.
 • Att bygga ett kommunikationssystem för NA’s gemenskap… ett stödnätverk.
 • Att återställa förståelsen av de 12 Traditionerna och NA’s historia.
 • Att reformera all NA service så att den överensstämmer med den 2:a, 7:e och 9:e Traditionen och förstärker alla Traditioner.  
 • ASIS for NA kommer inte ta beslut för NA Grupperna den tjänar. Om det inte finns något Gruppsamvete eller klar majoritet i en fråga, kommer ASIS for NA att skjuta upp frågan tills att dess Direkta Ansvarighet är definierad.
 • Inga betrodda tjänare av ASIS for NA’s servicekommittéer kommer inte att ha rösträtt. Bara Grupperna har rösträtt. NA Grupperna bestämmer riktningen och ansvaret för ASIS for NA’s service.
 • ASIS for NA service är fullständigt finansierat av direkta bidrag från dem vi tjänar (genom 7:de Traditionen).