Delsbo

I Delsbo finns för närvarande två möten. På våra Torsdags möten så väljer vi ett tema ur vår litteratur. Söndagarna hos oss har för tillfället ingen sluttid utan vi har mötet så länge anden manar. Under detta möte läser vi både ur vår litteratur och har fri delning. Alla våra möten är slutna och alltså endast för beroende eller de som tror att de har ett drogproblem.

Vår möteslokal har också ramp vid ingången och är därmed tillgänglig för alla beroende som kan behöva det!

Torsdagar 18:30-19:45 Slutet Litteraturtema möte

Söndagar 10:00 Slutet möte