Delsbo

I Delsbo finns för närvarande två möten. På våra Torsdags möten så väljer vi ett tema ur vår litteratur. Söndagarna har vi översättnings möte första timmen sen följt av en delningsrunda med fri delning. Alla våra möten är slutna och alltså endast för beroende eller de som tror att de har ett drogproblem.

Vår möteslokal har också ramp vid ingången och är därmed tillgänglig för alla beroende som kan behöva det!

Torsdagar 18:30-19:45 Slutet Litteraturtema möte

Söndagar 10:00 Slutet möte