Engelsk Litteratur

Här finner du den litteratur som skrivits inom Anonyma Narkomaner av beroende, för beroende på engelska. Vi hoppas att du ska hitta något här som du vill läsa. Det är exempelvis den första versionen av vår Basic Text som vanligen kallas för Grey Book. Grey Book är det material som samlades in när den första boken skulle skrivas. Den är här publicerad i sin ursprungliga form, vilket innebär både stavfel och annats som senare togs bort. Detta historiska dokument kan ge en inblick i vad grundarna till detta program ville och hur vår Basic text har växt fram. Vi kommer även här publicera annan engelsk litteratur som bara är att ladda ner och läsa. En del av detta material finns också översatt till svenska under Svensk Litteratur!

Dessa filer ligger i den ordning de har publicerats. Den sista filen är den som idag är känd som Baby Blue. De upplagor som följer dessa är bortvalda då dessa innehöll ändringar som inte godkänts av Anonyma Narkomaners gemenskap. De har även ändrats och redigerats av professionella författare. Det är utifrån detta som vi väljer att inte publicera de nyare upplagorna. Alla dessa upplagor är skrivna av beroende, för beroende.