Input och Review Litteratur

Den litteratur som finns här är inte nödvändigtvis färdig alltså den är till för Input och Review.

Vår litteratur är skriven och den handlar om beroende och tillfrisknade genom N.A.s Gemenskap och Program. Vår litteratur är skriven av Hemmagrupperna och medlemmar som är beroende genom öppet deltagande, vanligtvis vid litteratur konferenser som hålls av Anonyma Narkomaners Hemmagrupper.

Det här är “8:e Traditions Litteratur”, alltså den är inte professionellt skriven. Vilken NA Grupp som helst kan använda den här litteraturen för deras eget syfte under förutsättningen att den är gratis och att vårt budskap aldrig blir sammansatt som ett “köpt arbete”, utan snarare skriven som “ett kärleksfullt arbete”.

Litteraturen är i olika nivåer av utveckling. Sen del av det är nära att bli färdigt och används redan i olika NA Grupper, medans några är i input faser och är alltså råmaterial inlämnat från olika beroende och Hemmagrupper. Det som händer med det är upp till dig och din Grupp! Vi bjuder in alla NA medlemmar att skicka in input och/eller använda denna litteratur som ni känner för genom ert Hemmagrupps Samvete och i linje med Traditionerna och de ovanstående kraven.

ASIS Grupper kan möjligtvis godkänna en, ingen, alla eller en kombination av dessa och framtida skrifter. Vad som är viktigt är att vi som medlemmar i vår Hemmagrupp skriver! Ingen Grupp är bunden till de beslut som kommer från ASIS Konferansen och vilken Grupp som helst kan godkänna vilken del av litteratur som helst, vid vilken tid som helst för deras Grupp syfte.

I Sverige pågår just nu en del skrivning under litteratur tillfällen främst i Delsbo. För att fler ska kunna ta del av detta används internet och kontakt via telefon med medlemmar runt om i landet för att kunna skriva tillsammans!

Här hittar du den litteratur som just nu är under bearbetning av beroende för beroende:

Om du vill göra input på någon litteratur som finns för nedladdning på Engelska eller Svenska vänligen kontakta oss nedan eller på email: info@nahelp.se