Svensk Litteratur

Här finns gratis litteratur att skriva ut.

Utskrift, dubbelsidiga pamfletter.

Här finns den svenska Basic Text, 3:e utgåvan med original 4:e och 9:e traditionen. Notera att det har uppmärksammats att det finns vissa stav och grammatikfel och det är något vi jobbar på! Hittar du något så kontakta oss gärna! Denna bok är skriven av beroende och översatt av beroende och som så är vi inte perfekta.

Här finns en fil för dig som vill läsa digitalt i dator eller via telefon.

Här är de filer som behövs för att trycka denna bok, om du vill skriva ut den hemma rekommenderar vi att du använder dig av booklet format, alltså a5! Skriv gärna ut framsida och baksida på ett tjockare papper för bästa resultat!

Här finns två olika stegarbetsguider som har översatts av en hemmagrupp i Sverige. Dessa är förslag på hur man kan arbeta med de tolv stegen tillsammans med en sponsor/sponsi.

Den första är baserad på hur Greg P. arbetade och dessa filer är de som behövs för att guiden ska bli komplett.

Denna guide är baserad på arbetsblad och en fjärdestegsinventering.