Vad är Anonyma Narkomaner?

NA är en ideell Gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger hade blivit ett allvarligt problem. Vi är tillfrisknande beroende som möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli rena. Det här är ett program med total avhållsamhet från alla droger. Det finns bara ETT villkor för medlemskap, en önskan att sluta använda. Vi föreslår att du har ett öppet sinne och ger dig själv en chans. Vårt program är en uppsättning principer skrivna så enkelt att vi kan följa dem i vårt dagliga liv. Det viktigaste med dem är att DE FUNGERAR.

Det finns inga förbehåll förknippade med NA. Vi är inte anslutna till några andra organisationer, vi har inga inträdes- eller medlemsavgifter, inga löften att skriva under, inget man måste lova någon annan. Vi är inte anslutna till några politiska, religiösa eller brottsbekämpande grupper och vi står aldrig under någon uppsikt. Vem som helst kan ansluta sig till oss oavsett ålder, etnicitet, sexuell identitet, tro, religion eller avsaknad av religion.

Vi är inte intresserade av vad eller hur mycket du använde eller vilka dina kontakter var, vad du har gjort i det förflutna, hur mycket eller hur lite du har, utan bara i vad du vill göra åt ditt problem och hur vi kan hjälpa till. Nykomlingen är den viktigaste personen på varje möte, eftersom vi bara kan behålla vad vi har genom att ge bort det. Vi har lärt oss från våra gruppers erfarenheter att de som fortsätter komma till våra möten regelbundet förblir rena.